لیست محصولات

ابزار آلات برقی و دستی آروا
نام محصول واحد مدل طول ضخامت قیمت(تومان)
اینورترهای 200 - 220 - 250 آمپر واقعی عدد 200 - 220 - 250 0 سفارش
کمان اره عدد 7302 - 7303 0 سفارش
کاتر عدد 4546 - 4563 0 سفارش
تراز لیزری 360 - 360 3بعدی - دو خط عدد 4672 - 4673 - 4674 0 سفارش
تفنگ چسب حرارتی عدد 5220 - 5221 0 سفارش
بتن کن 5/5 کیلو عدد 5211 0 سفارش
مینی فرز 1000 وات عدد 5553 0 سفارش
موتور برق های بنزینی عدد 6104 - 6105 - 6106 - 6107 0 سفارش
بتن کن 6/3 عدد 5221 0 سفارش